Yetenek benim adım diyorsan sahne senin #olurmuolur | Playcard

Yetenek benim adım diyorsan sahne senin #olurmuolur

Yetenek benim adım diyorsan sahne senin #olurmuolur

İstanbul Komedi Festivali'nde sahne alma şansını yakala! Nasıl mı?

İlk önce yapman gereken 13 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında iki dakikayı geçmeyecek şekilde en komik videonu çekip Youtube'a, video başlığına #olurmuolur hashtag’ini ekleyerek yüklemek.

Eğer Youtube'a yüklediğin video 50 beğeniyi geçip en çok beğeni alan ilk 20 video arasına girerse İstanbul Komedi Festivali kapsamında "Yapı Kredi Genç Yetenek" yarışmasına katılmayı başardın!

Finale kalman için vereceğimiz görevler için bizi takip etmeye devam et.

Yarışma Koşulları

YouTube'a nasıl video yüklenir?

Bu kampanya hakkında ne düşünüyorsun?

Yarışma Koşulları
 • “Yapı Kredi Play Genç Yetenek” adlı yarışmanın ilk ön elemesi 13 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir. İki dakikayı geçmeyen videolarını Youtube'a, başlığına #olurmuolur hashtag’ini ekleyerek yükleyenler arasından en çok beğeni (like) alan ilk 20 video sahibi ikinci ön elemeye hak kazanacaktır. 5 Ekim 2017 – 1 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ikinci ön elemelerde en yüksek beğeni(like) alan ilk 4 video sahibi finale yükselecektir. 11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan final, İstanbul Komedi Festival’inde yapılacak ve kazanan aynı gün festival kurulu tarafından açıklanacaktır. 
 • Yarışmacıların, yarışmaya katılmak için belirtilen gün ve saatler içerisinde Yapı Kredi Play sosyal medya hesapları ve Yapı Kredi Play web sitesinde yayınlanan kurallar dahilinde paylaşım yapmaları gerekmektedir. Yarışma dahilinde yapılan tüm paylaşımların, yorumların ve etiketlemelerin kullanım hakkı Yapı Kredi Play’e aittir. 
 • Youtube, Yapı Kredi Play sosyal medya hesaplarında ve Yapı Kredi Play websitesinde yayınlanan ilgili yarışma içeriğine uygun olarak katılımcılar maksimum 2 dakikalık videolarını, başlığına #olurmuolur etiketini ekleyerek Youtube’a yükleyecekler. Yarışma kurallarına uygun olarak paylaşım yapanlar ve 50 beğeni üstü alanlar arasından en çok beğeni alan 20 video Festival kurulu tarafından seçilecektir. Seçilen videolar yarışmacılardan talep edilerek yarışmanın Youtube hesabına yüklenecektir. 
 • Yarışma kuralları dahilinde video paylaşımı yapan, 18-28 yaş arasında olan tüm katılımcılar yarışmaya katılmış ve yarışma kurallarını kabul etmiş sayılır. 
 • Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Festival Kurulu tarafından verilen görevler için çektikleri videoları belirtilecek teslim tarihlerinde doğrudan BKM’ye gencyetenek@bkmonline.net adresine iletecek ve bu videolar BKM tarafından yarışma Youtube sayfasına ilgili konu başlığıyla yüklenecektir.
 • Görev videolarının seçiminde de Youtube beğeni fonksiyonu ile ilerlenecek ve 3 görev videosundan alınan beğeniler toplanarak bir sıralama yapılacaktır. En fazla beğeniyi alan ilk 4 yarışmacı finale yükselecektir.
 • Finale kalan yarışmacılar Festival Kurulu tarafından kendilerine verilecek skeçleri BKM mutfak sahnesinde BKM mutfak oyuncularıyla sahnelendirecekler ve kazanan kişi Festival Kurulu tarafından seçilecektir. 
 • Yarışmayı kazanan yarışmacı 15 Kasım 2017’de festival kapsamında Güldür Güldür’de sahneye çıkacak. 
 • Sahte profil oluşturarak yarışmaya katıldığı ya da sahte beğenilerle yarışmayı kazandığı tespit edilen katılımcılar ödüle hak kazanamaz. Ödül hakkı yedek yarışmacıya aktarılır. 
 • Yarışma sonuçlarının belirlenmesinde Youtube sunucuları tarafından gerçekleşen teknik hatalardan Yapı Kredi Play ve BKM sorumlu değildir. 
 • Çoklu yüklemelerde en çok like alan video katılım hakkı kazanmış sayılacak. 
 • Yapı Kredi Play yarışma kurallarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 • Yarışmaya katılanların Yapı Kredi Youtube sayfasını (https://www.youtube.com/yapikredi) ve Genç Yetenek Youtube sayfasını (https://www.youtube.com/gencyetenek) takip etmiş olmaları gerekmektedir. Talep edilmesi halinde ekran görüntüsü yoluyla bunu kanıtlamaları istenebilir.
 • Başvuru kapsamında ilettiğiniz kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin bilgiler ile sahip olduğunuz hakları aşağıda bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; “Yapı Kredi Play Genç Yetenek Yarışması” kapsamında başvurunuzun değerlendirilmesi ve talep ettiğiniz ilgili hizmetin sunulması amaçlarıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; Bankamız tarafından “Yapı Kredi Play Genç Yetenek Yarışması”na ilişkin başvurunuzun değerlendirilmesi ve talep ettiğiniz ilgili hizmetlerin sunulması amaçlarıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Bankamız tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; internet ortamında sosyal medya kanalıyla ve talep ettiğiniz ilgili hizmetlerin sunulmasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
YouTube'a Video Yükleme

Google Hesabı oluşturmak için herhangi bir Google oturum açma sayfasında "Diğer seçenekler" ardından "Hesap oluştur" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Google Hesabınızı kullanarak bir kanal oluşturmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

 • youtube.com adresine gidin.
 • Sağ üstten Oturum aç'ı tıklayın.
 • Daha fazla seçenek’in üzerine gelerek Hesap Oluştur'u tıklayın.

YouTube’a video yükleme:

 • YouTube hesabınızda oturum açın.
 • Sayfanın üst kısmından Yükle'yi tıklayın.
 • Videoyu yüklemeye başlamadan önce video gizlilik ayarlarını seçebilirsiniz.
 • Karşınıza çıkan ekranda video yüklemek için iki seçeneğiniz var. "Yüklenecek dosyaları seçin" yazan yere tıklayıp, bilgisayarınızda ya da harici belleklerinizde bulunan video dosyasını seçip Aç tuşuna basabilirsiniz. Aynı işlemi daha kolay bir şekilde yapmanın yolu ise video dosyasını fare imlecinizle sürükleyip tarayıcı sayfasına bırakmak.
 • Video yüklenirken başlık, açıklama, etiketler gibi temel bilgileri düzenleyebilirsiniz. Başlığınıza #olurmuolur hashtag'ini burada ekleyebilirsiniz.
 • Videonun yüklemesi tamamlandığı ve gerekli düzenlemeleri yaptığınız zaman "yayınla”yı tıklayın.