Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Öğrenci Kredi Kartı | Playcard

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin işlenmesini disiplin altına almaktır.

Bankamız, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Banka ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine, gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Bu kapsamda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri sahiplerini, veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hukuki sebeplerimiz ile kanun kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Detaylı bilgiye Yapı Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel veriler Bankamız tarafından çağrı merkezi, şube, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet, internet sitelerimiz, DST (form veya tablet) ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, politikamızda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.